İlham "məlimin" Aydın “MƏLIMİNİN” (A.Əli-Zadənin) AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN ƏLEYHİNƏ Yazıları və Çıxışları(çox lakonik)
Gündəm / Elm və təhsil
Oxunub: 293
11 yan 2024 | 13:17

Xatirə Quliyeva
fəlsəfə elmləri doktoru,AMEA şöbə müdiri


Nizami Rayon Məhkəməsinin Hakimi Nəriman Mehdiyevin Diqqətinə


Hörmətli hakim. Əvvəla təəssüf ki, İddiaçı olduğumuz və artıq 8 ayı da ötmüş müddətdə davam edən mülkiyyət məsələmizlə bağlı Nərimanov rayon məhkəməsində 4-cü hazırlıq iclasında iştirakımın zəruriliyimnə görə Sizin 16 yanvara təyin etdiyiniz hazırlıq iclasında iştirak edə bilməyəcəyəm. Belədə qarşı tərəf Səbail rayonunda olduğu kimi münbit şərait əldə edəcək. Ancaq mənim Nizami rayon məhkəməsinə inamım sınanmışdır və xüsusilə Səbail rayon məhkəməsindən gələn İş materiallarına icraatına verilmiş hakimin ən azı ötəri də olsa göz yetirib dövlətçilik, haqq-ədalət, milli mentalitet hissi ilə barəmdə Xüsusi İttiham qaydasında Şikayət verən 10 üzlü Aydın Əli-zadəni təkikdə qəbul etməyəcəyinə ümid edirəm.
Səbail rayon məhkəməsinin - ünvan üzrə aidiyyəti olmadığı halda Xüsusi İttiham qaydasında Şikayəti qəbul etməsi, portala isə yerləşdirməməsi, şikayət verənə bildiriş göndərib, şikayət olunan şəxsə (yəni mənə) göndərməməsi, üstəlik şikayət edənlə təklikdə hazırlıq iclası keçirməsi, hakim Azər Tağıyevin ikinci iclasında mənə əsl repressiya illərindəki məhkəmələr-hakimlər kimi elementar çıxış vermədən şikayətçini gen-bol dinləməsi (əsl iclas idi), nəhayət şikayətçiyə dövlət əleyhinə işləməyin, xalqı alçaltmağın yolverilməzliyini anlatmaqdansa mənə “məqalə yazmayın”, “biz sizlərdən öyrənməliyik, bu nədir və s.”ağıl qoyması”, mənə ”təyin etdiyi vəkilə şikayətçinin xeyrinə məsləhət verməsi, yekun qərarında da Şikayətin bütün müddəalarını sıralaması,şikayətçini elmlər doktoru, məni dərəcəsiz, yəni lap savadsız, səviyyəsiz biri olaraq ifadə etməsi mahiyyətcə vətəndaşı “sındıran” hadisə kimi yaddaşımda abidələşib.
Bu yazını oxuyan vətəndaşlar üçün 1 məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Beləki, keçən ilin may ayında Nizami rayonu vətəndaşları olduğumuz halda, məhv edilmiş mülkiyyətimizin bu rayonda yerləşdiyi halda Nizami rayon məhkəməsi qanunu üstün tutaraq və Tikinti şirkətinin nə qədər saxta da olsa hüquqi ünvanını əsas götürdü və bizim iddia ərizəmizi qəbul etmədi. Ərizəmizi Nərimanov rayon məhkəməsinə verdik. Amma Səbail rayon məhkəməsi cavabdehin ünvanıNizami rayonu olduğu halda qeydiyyata da almışdı, cavabdehi çağırmadan hazırlıq iclası da keçirmişdi...


Beləliklə, hörmətli hakim, barəmdə Xüsusi İttiham qaydasında Şikayət vermiş Aydın Əli-zadəni “Multikulturalizmin Qədim Dünyada Təzahürləri: Qədim Urartu və İran” başlıqlı İllik Plan İşində və Şöbənin Məqalələr Toplusunda çap olunması üçün təqdim etdiyi - erməni Ədəbiyyatı (məsələn, Azərbaycanlıları vandal adlandıran erməni tarixçisi Акопян А. Tатоязычныe Армянe: 15 Веков от «Армянства» к«Армянству»), ölkəmizdə tanınmayan Xəritələr əsasında (xəritə 2. – internetdə qətiyyən açılmır: https://www.azerb.com/az-caucasian-albania.html?i=1) yazdığı “Parthia Tarixi və Onun Cənubi Qafqaz Mədəniyyətinə Təsiri” adlı məqaləsində (çap etməmişəm!) qeyri-dövlətçilik, erməni maraqlarına uyğun mövqeyinə görə 2018-ci ilin oktyabr ayında Fəlsəfə və Sosiologiya institutunun direktorunun adına ciddi sübutlarla 2 Təqdimat yazaraq onu rəhbərlik etdiyim Multikulturalizm və Toleranrtlıq şöbəsindən kənarlaşdırmışam. Bu məsələ, Elmi Şurada da müzakirə olunub. Mən ciddi arqumentləri EŞ üzvlərinin diqqətinə çatdıraraq Aydın Əlizadənin Plan işinin və məqaləsinin AMEA Tarix institutuna Rəyə göndərilməsinin labüd olduğunu bildirmişəm. Heç kim mənə irad tutmayııb və tuta da bilməzdi. Çünki mən arqumentlərimi faktlarla sübut etmişdim.Hələ həmin mövzuun ölkəmizdə ən ciddi tədqiqatçısından məqaləyə Rəy də alıb Təqdimatıma əlavə etmişdim. Lakin direktor “nəyə görəsə” materialları Tarix institutuna göndərməyib və yeni yaranmış şöbənin ştatı ilə onu müdafiə etdiyi elmi sahənin tam ziddinə - sosiologiya şöbəsinə keçirib. Səhv etmirəmsə bu A.Əli-Zadənin keçirildiyi 5-ci şöbədir...
Əsas məsələ, əgər mən haqsız idim, 6 il sonra məni Xüsusi İttiham Qaydasında Şikayətlə məhkəməyə verən Aydın Əlizadə onda niyə susub oturdu?! Dövlət əleyhinə və ya dövlət maraqlarının ziddinə sübutlarımı media ilə və yaxud da 5, 10 səhifəsi olan facebook sosial şəbəkəsində, şəxsi saytında niyə təkzib etmədi?! Əgər mən ona böhtan atmışdımsa özü də elə ağır böhtan – dövlət əleyhinə olmaq böhtanı atmışdımsa niyə məni məhkəməyə vermədi?!
Onu da qeyd edim ki, Aydın Əli-zadə Plan işini ilin sonunda təhvil verməkdənsə oktyabr ayında təhvil verib, məndən onun çap olunması üçün şöbənin iclasının çıxarışını tələb etmişdi. Azərbaycan milli mentalitetində kişi sözü mərdlik, cəsarət, qorxmazlıq mənalarını daşıyır. Qorxaq sözü də bəllidir hansı meyarları ehtiva edir. Sözün əsl mahiyyətində Aydın Əli-zadə yəni mərd-cəsarətli kişi idisə, qorxmurdusa çap etdirəydi. Bundan da başqa alnı açıqdırsa, 1 il maaşını aldığı dövlətin xeyrinədirsə yazdığı Plan işi, buyursun “müqəddəs kitabələrini” indi çap etdirsin!.. Hünəri var ölkəmizdə qəbul edlməyən – erməni saytından gətirdiyi Xəritəni, şəkli müdafiə eləsin!.. Pulu yoxdur?! Layiq olmadığı halda onun Professor kimi yüksək elmi dərəcəyə keçməsi üçün hətta saxta sənədlər (bu haqda növbəti yazılarda) vermiş İlham Məmmədzadə pul ayırardı elə indi də “bə çeşim!”- ayırar.
Hörmətli hakim, 2018-ci il hara, 2024-cü l hara?! Bu hadisənin üstündən 5 il keçib, bu il 6-cı ildir. 5 il “Multikulturalizm” şöbəsinin ştatı ilə Sosiologiya şöbəsində işləyən “ehtiyat igidin yaraşıdır”- məntiqi ilə susmuş Aydın Əli-zadə 11 ay əvvəl rəhbəri olduğum saytda saxta sənədlərlə Professorluğa tövsiyyə olunması haqqında TANIŞ OLUN! SAXTAKARLIQLA AAK-a PROFESSOR ADI ÜÇÜN TÖVSİYYE OLUNMUŞ AYDIN ƏLİZADƏ BUDUR – (https://cahanplus.com/gundem/4898-tanis-olun-saxtakarliqla-aak-a-professor-adi-ucun-tovsiyye-olunmus-aydin-elizade-budur.html)-
https://atb.am/ ciddi faktlarla olan tənqidi yazımı da qəbul edib məndən nəinki şikayət etməyib, heç məqalə də yazmayıb, hətta Facebook səhifəsində ststus da yazmayıb... heç ədəbsiz replikalrından da atmayıb...
Burdan aydın olur ki, o birdən-birə yuxu görməyib. SİFARİŞLƏ məni məhkəməyə verib. Mən də müdrik atalarımız demiş, “Soğan yeməmişəm ki, içim göynəsin!”. Sübutlarım, daşdan keçən əsaslarım. Bir dəfə Heydər Əliyev əleyhinə kitab buraxmışdılar. Məqalə yazdım, Konstitutsiya məhkəməsinə Şikayət etdim. 3 alim cəzalandı. Həm də ciddi cəzalandı. Sonra hakim Rəsul Səfərov alim olduqları üçün amnistiyaya saldı, cəzaları dərinləşmədi...
Hörmətli hakim, mən xahiş edirəm ki, Aydın Əli-zadənin cəfəngiyyat olan məhkəmə iddiasının əsası kimi göstərdiyi 11 fevral 2023-cü il tarixli TANIŞ OLUN! SAXTAKARLIQLA AAK-a PROFESSOR ADI ÜÇÜN TÖVSİYYE OLUNMUŞ AYDIN ƏLİZADƏ BUDUR –(https://cahanplus.com/gundem/4898-tanis-olun-saxtakarliqla-aak-a-professor-adi-ucun-tovsiyye-olunmus-aydin-elizade-budur.html)-https://atb.am/) tənqidi yazımı və həmçinin də 2 hissədən ibarət onun çox komik Xüsusi İttiham Qaydasında Şikayət əsası - 15 “böhtan”ına cavab yazılarımı oxuyasınız: I HİSSƏ, Aydın Əli-Zadə ÖZÜN İTTİHAM OLUNMALISAN!.. “Qaziya Tək Gedən Razı Gələr”...(https://cahanplus.com/ gun dem/ 52 31-aydin-eli-zade-ozun-ittiham-olunmalisan-qaziya-tek-geden-razi-geler.html): II HİSSƏ, Aydın Əli-Zadə ÖZÜN İTTİHAM OLUNMALISAN!.. “Qaziya Tək Gedən Razı Gələr” (https://cahanplus.com/gundem/5232-ii-hisse-aydin-eli-zade-ozun-ittiham-olunmalisan-qaziya-tek-geden-razi-geler.html).
Bu məqamda özünü super ağıllı hesab edən, professorluğa iddiaçı (ancaq xəyalları “suya düşmüş”) Aydın Əli-zadənin Azərbaycan Dövlətinin Demoqrafiya siyasətinin əleyhinə olan “Dövlət tələb edəndə doğarsınız!” // A24.az, 2018”; “Azərbaycanlı alim: "Əgər maaş azdırsa evlənməyin, balalamayın”) çıxışları və ona ölkə ictimaiyyətindən gələn sərt təpkilərə (“Balalamayın” deyən alimə sərt reaksiya: “Elm adamına, elmin adına yaraşmır” https://web.archive.org/ web/201711 09012746/http://primetime.az/balalamayin-dey%C9%99n-alim%C9%99-s%C9%99rt-reaksiya-elm-adamina-elmin-adina-yarasmir/, Xalqa "balalamayın" deyən şəxs alim yox, nökərdir...” https://web.archive.org/web/20190804225830/http://www.moderator.az/news/197520.htmlhttps://web.archive.org/web/20190804225830/http://www.moderator.az/news/197520.html "Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır”(https://baku.ws/social/34492) hökmünü yada salmaq istəyirəm.
Hörmətli hakim, Aydın Əli-zadənin əvvəla ölkənin tanınmış siyasətçi, yazıçı, jurnalist və digər sahə adamlarının da qeyd etdikləri kimi nə ixtiyarı var, dövlətin demoqrafiyasını boğsun?! Bizim Dövlətimiz öz vətəndaşlarının qayğısına hərtərəfli qalır və doğulan hər uşaq dövlətimizin ailəsi, vətəni qoruyan igidi, alimlər daxil dahilər yetirən anasıdır! Aydın Əli-zadə qarşılaşdığı sərt reaksiyaya nə cavab verib? “Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır”(https://baku. ws/social/34492).
İndi bir hakim və vətəndaş hakim olaraq vicdan səsinizlə deyin: bu mövqe dövlətçilik əleyhinədir ya yox?! Həm xalqa müraciətlə heyvanlara aid olan “balalamayın” ifadəsini işlədir, həm demoqrafiya kimi ən ümdə – xalqın və dövlətin varlığını – mövcudluğunu şərtləndirən sahəni kökündən baltalayır, həm də ona sərt cavab verildikdə ermənilərin əsrlər boyu dilinin əzbəri fikri, - “Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır” (https: //baku .ws/ social/34492)- deyir. Yox! Səhv etdim, demir, YAZIR!
Bundan başqa mənim barəmdə 11 ay əvvəl TANIŞ OLUN! SAXTAKARLIQLA AAK-a PROFESSOR ADI ÜÇÜN TÖVSİYYE OLUNMUŞ AYDIN ƏLİZADƏ BUDUR –(https://cahanplus.com/gundem/4898-tanis-olun-saxtakarliqla-aak-a-professor-adi-ucun-tovsiyye-olunmus-aydin-elizade-budur.html)-https://atb.am/) başlıqlı saf tənqidi yazıma əsaslanaraq Xüsusi İttiham Qaydasında şikayət vermiş Aydın Əli-Zadə “Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır” düşüncəsini belə əsaslandırıb ki, onun demokratiya hüququnu pozublar. Sitat: “Oxuyuram burada yazıları. Hamı demokratiya istəyir, heyifslənir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. İndi mən bilmirəm var ya yox, ancaq mənim fikrim odur ki, sizə demokratiya hələ tezdir. Siz hələ ki, ən sərt diktaturada yaşamalısınız. İndiki rejim sizin üçün çox yumşaqdır. Bu qənaətə mən bu doğum haqqında dediklərinmdən sonra gəldim. Nə olub ki? Mən öz fikrimi ifadə etdim. Buna demokratik baxmaqdan, başlayıblar təhqirlərə, acılamaqlara. Budur sizin demokratik ruhunuz? Ona görə sizi ancaq əzmək lazımdır. Demokratiyaya hələ çox var”. Həmçinin mətbuatda ağzına gələni yazır, demokratiya bayrağı altında amma (bizdə) demoratiyaya hələ var”-yazır. Elə bu da –demokratiyanı danmaqla dövlətin əleyhinə olmaq deməkdir!.. A.Əli-zadə başqa bir yazısında Azərbaycan hakimiyyətini diktatura adlandırır.Sitat: “Demokratiya və azadlıq istəyən millətə” başlıqlı yazısında “basıb-basılan millət üçün demokratik hökümət olar? Demokratı siz elə gələn kimi yıxıb sürüyərsiniz. Üsyan edib hakimiyyəti yıxsanız belə, bir diktatorun yerinə bir başqa diktator gələcək. Buna görə də antik filosoflar düz deyib: "Hər bir xalq öz hakimiyyətinə layiqdir". Siz hara? - Demokratiya hara?(http://www.alizadeh.narod.ru/esseler/25.html)”. Bir digər – “Kasıb ölməlidir” yazısında - (31 avqust 2014http://www.alizadeh.narod.ru/esseler/92.html) “Sən isə ay kasıb nəyə lazımsan bu dünyada? Heç oğurluq edib qarnını doydura bilmirsən. Mənəviyyatın isə sıfırdır, elmin yoxdur. Heyvan səndən yaxşıdır. Heyvanın öz yeri var dünyada, sənin isə yoxdur. Ona görə də ömür boyu əziyyət və iztirablarda yaşamalısan. Səni alçaltmalıdırlar, əzməlidirlər. Bir sözlə ölməlisən, çünki kasıbsan. Əslində yaşayırsansa belə sən ölüsən. Ölüsənsə elə öl. Buna layiqsən!”- xalqın imkansız təbəqəsini bu cür təhqir edir, hələ milli-etnik psixologiyanı “Bizim millətin xarab psixologiyasından irəli gəlir ki” –kimi təhqiariz şəkildə alçaldır...
Yaxud da “Azərbaycanlılar və mənəviyyat”( http://www.alizadeh.narod.ru/esseler/107.html )məqaləsi ndəki irticaçı düşüncəsi: Bu vaxta qədər bu azərbaycanlılarla uyuşa bilmirdim. Mən özümü, dünyanı dərk edib ruhumu zənginləşdirməklə yaşayırdım. Bu azərbaycanlılar isə mənə dəli kimi baxırdılar. Mən öz həmfikirlərimi başqa millətlərin nümayəndələri ilə bölüşürdüm, onlarla müzakirələr aparırdım. Bizimkilər isə mənə həmişə darıxdırıcı olmuşdurlar.Çünki azərbaycanlılar mənəviyyat, daxili aləm, ruhi təcrübə, zəngin dünyagörüşü və s. anlayışları anlamırdılar”.
Yəqin ki, hamı yaxşı dərk edir ki, xalq, ölkə anlayışları Dövlətin mövcudluğunun əsaslarıdır. Belədə aşağıdakı sitatı oxuyun, düşünün, Aydın Əli-Zadə bu yazdıqları ilə Azərbaycan Dövlətinin əleyhinə mövqedədr, ya yox. “İndi bu azərbaycan düşüncəsi və həyat tərzi ilə nə reformlar, islahatlar ola bilər? Onları necə keçirtsinlər və kim keçirdəcək? Reformlardan hamı danışır, ancaq hamı ailə və balaları dolandırmaq fikrindədir. Bunu da qarətdə görürlər. Reformlar keçsə, onda qarət edə bilməyəcəklər. Deməli balaların dolanması çətinləşəcək.Ona görə də Azərbaycanda reformlar keçməyəcək. Buna ümid etməyin. Çünki reform keçmək üçün insanlar fərqli düşünməlidirlər. Bu da olmayacaq. Azərbaycanlı üçün balalar, ailə, qohumlar çox əzizdir. Onları isə dolandırmaq lazımdır. Dolandırmaq lazımdırsa, onda reformlar olmayacaq. Ölkə isə darmadağın olacaq. Qoy olsun(http://www.alizadeh.narod.ru/esseler/153.html)”. İndi qiymət verin, bu şəxsin məni Xüsusi İttihamqaydasında məhkəməyə verib, ona böhtan atdığımı iddia eedib məni tutdurmaq istəməsi nə deməkdir?! Eləki, ondan şikayət olur, ildırım sürəti ilə yazılarının linkini bağlayı... Doludur bağlı linkləri, Yutube lentləri...
Beləcə, hörmətli hakim, baxın, xalqı təhqir etdiyi azdır, dövlətin demoqrafiya siyasətini ləkələdiyi azdır, hələ bir tənqid edənlərə - xalqa “Siz hələ ki, ən sərt diktaturada yaşamalısınız” –deyir!, Pardon, -YAZIR!.. Niyə sərt diktaturayaşamalıyıq?!Erməni deyilik ona görə?! Növbəti yazıda erməniləri Azərbaycan xalqından Ermənistanı Azərbaycan dövlətindən üstün tutduğuna dair daha dolğun məlumatlarar təqdim edəcəyəm!..Böhtan yoxxxx, faktlar təqdim edəcəyəm!..
Digər tərəfdən xeyir ola, sən Aydın Əli-zadə Demokratiya çətirinin altında gizlənib, ermənilərin mövqeyindən nə təhqir istəsən yaz, dövlətin maraqlarının əleyhinə get, ağza gətirilməməli sözlərlə məqalə başlığı ver və dəhşət ədəbsiz cümlələrlə mənəviyyatsızlıq yay, ancaq Xatirə Quliyeva səni tər-təmiz saf tənqid edəndə “kişi deyil ki, döysün məni”, - düşüncəsi ilə ver məhkəməyə...Həbsini istə!.. Belə müdrik atalar sözümüz də var: “boynuvun ardını görərsən”. Sənin “demokratik hüququnu” pozan - əslində sənin çox böyük qələtini tənqid edən 3-4 ziyalıya görə “Azərbaycanlıları ancaq əzmək lazımdır” – yazmaq cinayətdir və sənin üçün cinayət işi açılmalıdır, mənim üçün yox! Sən ağzının danışığını bilmirsən!.. Sən ictimai sahəni dövləti, xalqı, elmi, dini alçaltmaq üçün məkan bilirsən və mən yox?! Ayıl! Aydın, ayıl, sən cəzalanmalısan!Gözlə azacıq mən səni Dövlət əlleyhinə fəaliyyətinə görə məhkəməyə verəcəyəm...
Sonra, sənə təpki verənləri niyə məhkəməyə verməmisən?! O şəxslər əksəriyyətlə KİŞİ xeylaqlarıdır və əksəriyyətlə vəzifəli şəxslərdir bundan qorxmusan?!. Bəli! sənin onlara gücün çata bilməzdi! Sənin onları məhkəməyə verməyə həddin yetməzdi! Qadını verməyi bacara bilərdin! Əsas da BİR ƏLDƏ İKİ QARPIZ TUTARAQ! Həm ciddi yaradıcılığına mane olmaq üçün! Həm məhkəməyə bir yol tapıb cəzalandırmağa nail olmaqla qarşıdan gələn – yaxınlarda keçiriləcək AMEA seçkilərində iştirakına və o cümlədən layiq olduğu adı almasının qarşını kəsməklə! Bax burda “torbadakı pişik” görünür. Ancaq Stop!.. Hələ bir dayan görək!.. Sənin demokratiyadan sui-istifadə etməyin göz qabağındadır. Özünü super ağıllı hesab edən, professorluğa iddiaçı Aydın Əli-zadə bir o demokratiya şüurunla mənim yazımı oxu! Hələ demirəm ki, mən 16 yaşımdan mətbuatdayam, onlarla tənqidi məqaləm bu meydandadır və elə axmaq deyiləm ki, tənqid etdiklərimə “təhqir, böhtan” kimi ip ucu verim. Faktları işıqlandıran zəngin söz xəzinəm var ! Sənin kimi əxlaqsız şüurun tullantı ifadələrindən istifadə etmirəm. Yaxınlaşıran erməni mətbuatındakı Azərbaycanın tarixini təhqif edən, əsas da bietibar mövqeli çıxışlarına. Panorama – erməni saytındakı – tutulmağın üçün dəlil-sübut yazılarının üstünə...
İlham "məlimin" Aydın  “MƏLIMİNİN” (A.Əli-Zadənin) AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN  ƏLEYHİNƏ Yazıları və Çıxışları(çox lakonik)

Beləcə, Aydın Əli-zadənin Azərbaycan Dövlətinin Qüdrətinin, suvirenliyinin əleyhinə, faktlara keçirəm! Buyurun, dünyanın ən güclü sosial şəbəkəsi Yutubede yayımlanan bu iki linkdəki “ЕСЛИ НЕТ РОССИИ, НЕ БУДЕТ ТУРЦИИ И АЗЕРБАЙДЖАН. Доктор философских наук Айдын Ализаде (Баку)” başlıqlı vidyo lentlərlə tanış olun:
1.https://www.youtube.com/watch?v=ia787HKVpZc,
2.https://www.youtube.com/shorts/SrN5wb3SoZY


Bu linklərdəki vidyo lent erməni bayrağı və erməni dilində yazı ilə başlayır. Aydın Əli-zadə damışan yerdə şəkli göstərilir və teksti oxuyan erməni deyir ki, Azərbaycanlı adlanan ƏHALİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ BU VİDYO lentə baxın və faktlarla tanış olun. Sonra həmin aparıcı Azərbaycanın fəlsəfə elmləri doktoru Aydın Əli-zadənin 15 aprel 2022-ci il tarixdə Azərbaycanın 1921-ci ildə başına gələnlərdən erməni maraqlarına uyğun məlumatlar verir. Bu taixə uyğun vidyo xronikalar göstərilir və Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi bir “heç” olduğu - əgər Rusiyaya bir şey olarsa 21-ci il müqaviləsinin kəğv olunacağı Azərbaycanın eləcə də Türkiyənin məhv olacağından bəhs olunur. Aydın dan sitat gətirilir ki, Azərbaycanlılar analitik şüur malik deyillər və s. təhqirlər, böhtanlar. Sonra! Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, cənab İlham Əliyevlə Türkiyə Respublikasının Prezidenti R.T.Ərdoğanın nikbin ruhda söhbət etməsi kadrının fonunda erməni diktor Aydın Əli-zadənin məqaləsindən “Rusiya olmazsa Azərbaycan bir heç” olduğu hökmünü deyir. Kommentariyalar dəhşət bizim dövləti heç edən məzmundadır,
Tanış olun, Aydın Əli-zadənin həmin məqaləsi : Без России не будет Турции и Азербайджана: Доктор философских наук Айдин Ализаде https://nashaarmenia.info/2022/04/18/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%8%D1%82%D1%83% D1%8 0% D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D 0% B0%D0 %B9%D0%B4%D0%B6/
Bu məqalə və bu vidyolent sözsüz olaraq Azərbaycan Dövlətinin Əleyhinədir və bu media yazımla hakimdən onu məhkəmədə yayımlamasına icazə verməsini və İttiham əsasını dəyişdirməsini xahiş edirəm.
Bundan başqa, Aydın Əli-zadə Azərbaycan dövlətinin din siyasətinin əleyhinə çıxışlar etmişdir. Məsələn, Социальные проблемы в Азербайджане создают благоприятную почву для радикального исламизма – эксперт (https://web.archive .org/web/ 20200117 021641 /http:// www.interfax-religion .ru/?a ct= news &div=54711) -Azərbaycan dövlətində sosial problemlərin dini radikalizmi inkişaf etdirdiyini, Aşuraya (baş yarmağa) qarşı çıxılmasının cinayət olduğunu,bir dini təriqət nümyəndələri üçün “onlar bizdən daha yaxşı müsəlmndırlar” və s. yazıb.


Bizim dövlətlə ermənistan arasında dərin münaqişənin və əlbəttəki 25 faiz vətən torpaqlarımızın işğal altında olduğu bir vaxtda erməni mediasında Azərbaycan dövləti və xalqının əleyhinə çıxışlar edib. Buyurun 1 sitatla tanış olun: “Айдын Ализаде: Армяне во многом превосходят азербайджанцев и поэтому добились победКак могут «больные на голову люди» и «шизофреники», каковыми пытаются представить армян в азербайджанской среде, создавать достаточно сильные диаспорские организации и влиять на формирование мирового общественного мнения? Об этом, цитируя запись в социальной сети «Facebook» азербайджанского философа Айдына Ализаде, пишет информационный портал «Новости Кавказа».По словам Ализаде, подобные формулировки в адрес армян он читает в азербайджанских СМИ ежедневно десятками, добавляя, что в социальных сетях суть аргументации азербайджанских пользователей аналогична: «армяне больны, шизофреники, у них мания величия и скоро у них начнется катастрофа».«Азербайджанцы уже уверовали в «армянскую шизофрению», - констатирует он.
Задаваясь вопросом, каким образом «больным на голову» «шизофреникам» удалось достичь таких успехов, Ализаде подчеркивает, что по своей специальности часто встречает очень серьезные работы и переводы армянских авторов по философии, чего практически нет у азербайджанцев. То же самое в других сферах.«Следовательно, перед азербайджанцами стоят далеко не шизофреники, а очень умные, расчетливые, трудолюбивые, целеустремленные и серьезные люди, которые на многих уровнях превосходят самих азербайджанцев. Именно поэтому они и добились успеха», - пишет Ализаде, призывая своих соотечественников, в первую очередь, осознать это.
По мнению Ализаде, азербайджанцам надо строить не «мифы о шизофрении армян», а стараться подняться на уровень передовых наций.«А то с местничеством, кумовством, регионализмом, отсталостью сознания, дешевыми понтами разве можно чего-то добиться? Да, можно кричать о том, что азербайджанцы самые умные, честные и т.д., а армяне шизофреники. Но ведь от таких заявлений реальность не меняется. Это самообман», - отметил он, добавив, что армяне во многом превосходят азербайджанцев и поэтому добились побед.
(https://web. archive. org/ web/ 2020011 702 16 41 /http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=54711) ://atb.am/
O, bu dövlət əleyhinə düşmən düşüncəsinə görə cavab verməlidir.

Hörmətli hakim, hörmətli oxucum, Aydın Əli-zadənin Azərbaycan Dövlətinin əleyhinə yazıları, çıxışları çox-çoxdur. Ancaq media yazısı həcmi, şərtilikləri var. Ona görə də mən İlham “Məlimin” Aydın “MƏLIMİNİN” (A,Əli-Zadənin) AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN ƏLEYHİNƏ Yazıları və Çıxışları” başlıqlı tənqidi- digər tərəfdən də özümün Müdafiə nitqim mənasında olan bu yazımı burada yekunlaşdırıram.
Növbəti bu səpkidə yazını məndən Xüsusi İttiham Qaydasında məhkəməyə şikayət verib guya ona Dövlət əleyhinə çalışan(təxminən belə bir cəfəngiyyat) yazmışam – deyib məni həbs etdirmək istəyən Aydın Əli-zadənin AZƏRBAYCAN, TÜRK XALQINI HƏR CƏHƏTDƏN ALÇALDIB ERMƏNİLƏRİ BİRMƏNALI ŞƏKİLDƏ UCALTMASI haqqında olacaq.Ən yaxın günlərdə...3-cü yazı Aydın Əli-zadənin Əxlaqa – heydər Əliyevin 13.08.2001 tarixli məşhur bəyanatının – Deməli Dövlətin əleyhinə dəhşət dərəcədə ƏXLAQSIZ – KÜÇƏ ADAMINDAN DA ÖTƏ ÇIXIŞLARI 4-cü yazım AYDIN ƏLİZADƏNİN PROFESSOR TÖVSİYYƏ OLUNMASININ 3 ƏN CİDDİ SAXTAKARLIĞI HAQQINDA OLACAQ.

O ki, qaldı bu yazının adına Bəli! İnstitutumuzun baş direktoru İlham məmmədzadə “nəyəgörəsə” ondan çəkinir. Hər şeyə xalqın üzünə tüpürməklə nail olmaq lazımdır” prinsipi ilə yaşayan Aydın Əlizadə onunla “necəsə” dostdur. Maraqlıdır da...başda mən (qeyri-təvəzokarlıq olsa da!) olmaqla institutun bir neçə savadlı, təcrübəli, əsl elm adamı elmlər doktoru qala-qala direktor, əslində bütün vəzifələrin başı elmi katib nə yaxşı bütün instituta xarakteri bəlli Aydın Əlizadəyə dissetantlar verib, saxta yolla onu professorluğa tövsiyyə edib?! Niyə mən və o alimlər yox, tərbiyəsiz manera ilə məşhur olan Aydın Əli-zadə müdafiə şurasının üzvü, rəyçi, oppanent olub?! Nəhayət direktor niyə bu adamı ciddi-cəhdlə müdafiə edir?! Ona müəllim deyir! Müəllim ziyalıya deyilir. Milli mentalitet kodumuz Atalarımız üçün “bizim oğ- ş atalarımız”, “o – ş sözü dünyada təkcə Azərbbaycana aiddir buna görə dəbiz o –şlıqda çempionuq”, “türklər üçün igid o- şlar, o – ş igidlər” və onlarla yazmağa utandığım ifadələrlə yazılar yzana (Namus-qeyrəyi yığışdırın, Adam o – ş olar vəs.) tərbiyəsiz adama (ayrıca yazı olacaq!..) da müəlim deyərlər?! Beləsini “yuxarı başa” keçirərlər?! Sonra da məni məhkəməyə verməsinə don geydirərlər?! Hələ ona müəllim deyəndə mənə dediyi sözü yazmıram.Yazsam gərək aradakı 2 şəxsə hörmət pərdəsini götürüb “açım sandığı, töküm pambığı”...
1 ci yazıya burdaca Son qoyub, Sizlrə hələlik, deyirəm..


PS.Hörmətli oxucular, fasiləsiz iş və şəkər gözlərimi həddən artıq zəiflədib. Hərf səhvlərimə görə bağışlayın...
14-07-2024, 22:58
Heydər Əliyev və Azərbaycanda akademik elm sahələrinin inkişafı (1970-1980-ci illər)
27-06-2024, 09:51
Azərbaycanın iki boksçusu Avropa birinciliyində bürünc medalı təmin edib
27-06-2024, 09:44
Mehriban Əliyeva Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə paylaşım edib
21-06-2024, 10:34
Ququş haqqında yeni sənədli film təqdim olunub
21-06-2024, 10:27
Qars müqaviləsindən Şuşa Bəyannaməsinədək uzanan tarixi yol
20-06-2024, 09:40
Prezidentin adından saxta müraciətlər: şəbəkə ifşa olundu
20-06-2024, 09:33
Zəngəzur dəhlizində bu qüvvələr dayanacaq - Detallar
20-06-2024, 09:28
Ərdoğan Putinlə görüşə hazırlaşır: masada nələr var?
19-06-2024, 15:53
Azərbaycanlı zəvvarların səhhəti necədir? - AÇIQLAMA
19-06-2024, 15:47
Bakıda doğum evinin yaxınlığında baş verən yanğınla bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
19-06-2024, 15:35
O ERMƏNİ VİKİPEDİYASINDA TƏBLİĞ OLUNUR
18-06-2024, 15:11
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİ VƏ XALQINI ONİLLƏR BOYU TƏHQİR EDƏN, ERMƏNİNİ BİZİMLƏ MÜQAYİSƏDƏ UCA TUTAN
16-06-2024, 17:58
II HİSSƏ. HAKİM ŞƏHLA SÜLEYMANOVANIN İKİÜZLÜ QƏRARININ AQİBƏTİ, SÜDQABI MƏSƏLƏSİ VƏ "HEÇ-HEÇƏ" PLANI
15-06-2024, 21:26
Azərbaycan Xalqının Böyük Oğlu
14-06-2024, 18:59
HAKİM ŞƏHLA SÜLEYMANOVANIN İKİÜZLÜ QƏRARININ AQİBƏTİ, SÜDQABI MƏSƏLƏSİ VƏ "HEÇ-HEÇƏ" PLANI
12-06-2024, 15:16
Azərbaycan elminə ağır itki üz verib
12-06-2024, 11:05
Pediatr Fərəh Vahabova: “Uşaqlara evdə hazırlanmış dondurma yeməyi tövsiyə edirəm”
11-06-2024, 18:40
ANONS! ANONS! ANONS! AYDIN ƏLİ-ZADƏNİN BARƏMDƏ II ŞİKAYƏTi DƏ RƏDD EDİLDİ! AMMA...
8-06-2024, 18:34
COP29: yeni əməkdaşlıq formalarının axtarışında
8-06-2024, 18:03
Filosof Alim Beynəlxalq Konqresdə Məruzə ilə Çıxış Edib
8-06-2024, 17:47
Coğrafiya İnstitutunda COP29-la bağlı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilib
8-06-2024, 17:41
Qlobal iqlim dəyişkənliklərinin ekoloji mühitə təsiri mövzusunda beynəlxaq konfrans keçiriləcək
6-06-2024, 11:08
“İctimai sağlamlıq” adlı jurnal işıq üzü görüb
6-06-2024, 10:31
İlk dəfə insanda quş qripi A(H5N2) aşkarlanıb
3-06-2024, 14:27
Səhiyyə Nazirliyinin səlahiyyətləri artırılıb - Fərman
3-06-2024, 14:23
Milli dövlət ideologiyası məsələsinin Heydərizm, Qandiizm və Kamalizm ideologiyaları kontekstində müqayisəli təhlili
24-05-2024, 11:53
Azərbaycan və Tacikistan arasında təhsil kvotasının sayı artırılacaq
«    İyul 2024    »
BeÇaÇCaCŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031